hyllest

denne er dedikert til meg
og den framgangen jeg har hatt
i dag er det syv år siden
og de eneste personene jeg har mistet av
virkelig betydning er ong noi og
dårligere versjoner av meg selv

den type avhengighet som jeg opplever nå er ulik.
typer avhengighet jeg har opplevd er
avhengighet som etterlater deg med tomrom
der du føler at du har mistet en betydelig del av deg selv
avhengighet som fører til et mindre verdifullt syn av deg selv
avhengighet som gjør at du skammer deg fordi du
føler deg skyldig fordi du føler det du gjør, noe som
igjen føler at det du føler er feil

den type avhengighet jeg opplever nå er slik
avhengighet som bygger på meg selv som person
og som hjelper meg med å realisere meg til bedre
versjoner av meg selv
jeg har blitt utfylt 
jeg er ikke like redd for å være alene,
så denne er til meg
og måtte det bli flere fremover

ingen kaker♥,
hits